2 Ιανουαρίου 2017

Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει στο νησί της Αίγινας;
Σύμφωνα με καταγγελία που μας έγινε τον  Νοέμβριο μήνα  του 2016 το θέμα είναι σοβαρό και χρίζει εισαγγελικής παρέμβασης .
Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος λειτουργεί πάνω από 8  χρόνια  και  στερείτε την άδεια κύριας  χρήσης από τη πολεοδομία του δήμου Αίγινας .
Μετά από παρέμβαση και ερώτηση μας προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, κανείς δεν ήξερε τίποτα αλλά και δεν ήθελε να ασχοληθεί αφού είναι μια παλιά υπόθεση ετών.
Κανείς δεν γνωρίζει και δεν ακουμπά...
Ακόμα και ο Αντιπεριφερειάρχης  νήσων κ Χατζηπέρος.
Ερώτηση προς τις αρμόδιες αρχές  και κυρίως το υγειονομικό της περιφέρειας νήσων αλλά και τον ίδιο τον περιφερειάρχη. Αλήθεια την καταγγελία την ελέγξατε,;
Πως πήρε  άδεια το συγκεκριμένο κατάστημα ;
Η  υπόθεση μυρίζει άσχημα και φαίνεται πως εμπλέκονται κοινωνικοί λειτουργοί αλλά και εκλεγμένοι όλων των βαθμίδων.
Αφού επικύρωσε την άδεια το υγειονομείο, χωρίς κανέναν έλεγχο ,μετά την καταγγελία μας,
δεν είναι υποχρεωμένο να  προβεί στον επανέλεγχο  του φακέλου του συγκεκριμένου καταστήματος;
Δεν έχουν υποχρέωση οι αρμόδιες αρχές δήμος – αστυνομία να πραγματοποιήσουν έλεγχο στα καταγγελλόμενα ;
Σίγουρα παρακολουθούμε το θέμα και περιμένουμε τις κατάλληλες ενέργειες των αρμοδίων….   θα επανέλθουμε ..