11 Φεβρουαρίου 2017

Ασφαλιστικό-χαράτσι, φόροι και οφειλές «σκοτώνουν» τις επιχειρήσεις


Με την εισφορο-επιδρομή που φέρνει το ασφαλιστικό χαράτσι, έχει ξεκινήσει το μπλοκάρισμα των μεταβιβάσεων ακινήτων σε όσους χρωστάνε στα Ταμεία, με την κυρία Αχτσιόγλου να ετοιμάζει τον αποκλεισμό από το δημόσιο χρήμα όσων επιχειρήσεων «παραβιάζουν την εργασιακή νομοθεσία».
Ούτε ευρώ από το δημόσιο ταμείο για όσους παραβιάζουν την εργασιακή νομοθεσία. ....
Συγκεκριμένα, η Υπ. Εργασίας σχεδιάζει να βάλει στον «πάγο» τη δημόσια χρηματοδότηση για όποιες επιχειρήσεις δεν τηρούν τις διατάξεις που αφορούν τους όρους εργασίας που πρέπει να τηρούνται από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Αυτό έκανε σαφές η ίδια σε δηλώσεις της από τον Έβρο, σύμφωνα με τις οποίες δεν θα βγαίνει ούτε ένα ευρώ από το δημόσιο ταμείο για όσες επιχειρήσεις παραβιάζουν την εργασιακή νομοθεσία.
Μάλιστα, η κυρία Αχτσιόγλου δήλωσε πως επίκειται να θεσμοθετηθεί η πρόθεση αυτή του υπουργείου Εργασίας.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο αποκλεισμός αυτός -για όσες επιχειρήσεις παραβιάζουν την εργασιακή νομοθεσία- αφορά πρώτα απ’ όλα τα προγράμματα απασχόλησης, ενώ δεν αποκλείεται ο αποκλεισμός αυτός να αφορά και άλλες μορφές χρηματοδότησης, όπως επενδυτικά κονδύλια ή επιστροφές φόρων.
Με άλλα λόγια, στους σχεδιασμούς της κυρίας Αχτσιόγλου βρίσκεται η διαμόρφωση μιας λίστας υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς τους εργαζομένους (βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας), η τήρηση της οποίας θα αποτελεί την προϋπόθεση για τη χρηματοδότησης από το δημόσιο.
Την ίδια στιγμή που η κυρία Αχτσιόγλου ετοιμάζει την εφαρμογή μιας αυστηρής «ρήτρας» τήρησης της εργασιακής νομοθεσίας για την εκροή δημόσιου χρήματος προς τις επιχειρήσεις, συνεχίζεται η εμπλοκή στη μεταβίβαση ακινήτων για όσους εργοδότες ή αυτοαπασχολούμενους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών εξέδωσε νέες οδηγίες για το πώς μπορεί ένας οφειλέτης προς τα ασφαλιστικά ταμεία να μεταβιβάσει ένα ακίνητο. Συγκεκριμένα, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διασφάλισης οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτων οφειλετών, αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την υποβολή αίτησης διασφάλισης οφειλής προβλέπονται οι εξής ενέργειες:
– Θα προσκομίζεται από τον οφειλέτη το ‘Φύλλο Υπολογισμού Αξίας Ακινήτου’ το οποίο θα αντλείται μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) από τον συμβολαιογράφο στην οποία έχει πιστοποιημένη πρόσβαση και θα φέρει την υπογραφή του μεταβιβάζοντος οφειλέτη.
Το ‘Φύλλο Υπολογισμού Αξίας Ακινήτου’ θα προσκομίζεται αντί του ενημερωτικού σημειώματος του συμβολαιογράφου για την αντικειμενική αξία του μεταβιβαζόμενου.
– Στην περίπτωση όπου ο αιτών εντοπίζεται με οφειλή σε περισσότερες από μία περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. (ή κατοικεί απομακρυσμένα από την κατά τόπον αρμόδια), η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από αυτόν στην πλησιέστερη περιφερειακή υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο., η οποία αναλαμβάνει να συντονίσει τη διαδικασία με τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες διαβιβάζοντάς τα με κάθε πρόσφορο μέσο (e-mail, φαξ, κλπ), να συλλέξει το σύνολο των βεβαιώσεων περί διασφάλισης ή μη και να τις παραδώσει στον αιτούντα.
Υπενθυμίζεται πως με πρόσφατη εγκύκλιό του ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στον οποίο υπάγεται το ΚΕΑΟ προέβλεπε πως ακόμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης διατηρούν το δικαίωμα να μην χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.
Στην πράξη διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: – Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας με διασφάλιση της οφειλής, οπότε από το τίμημα της μεταβίβασης δεν παρακρατείται ποσό.
– Χορήγηση Βεβαίωσης Οφειλής με παρακράτηση ποσού από το τίμημα.
– Χορήγηση Βεβαίωσης Οφειλής με παράλληλη διασφάλιση και παρακράτηση ποσού από το τίμημα.
Την ίδια στιγμή που η κυρία Αχτσιόγλου εφευρίσκει τρόπους αποκλεισμούς των επιχειρηματιών από το δημόσιο χρήμα ή ακόμα και από στοιχειώδεις οικονομικές ενέργειες (όπως η μεταβίβαση ακινήτων), δεν μπορεί να εφαρμόσει τον νέο τρόπο υπολογισμού αλλά και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών (με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015).
Η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών δεν έχει λάβει ακόμα τα ειδοποιητήρια με τα οποία θα ενημερωθεί για το ποσό που πρέπει να καταβάλλει μέχρι τις 28/2, που είναι η έσχατη ημερομηνία καταβολής του χαρατσιού για το μήνα Ιανουάριο. Έτσι βρίσκεται κυριολεκτικά «στον αέρα» η «πρεμιέρα» της καταβολής των νέων χαρατσιών.
Εκτός από τα ποσά, η πλειονότητα των επαγγελματιών δεν ξέρει και τον «κωδικό ηλεκτρονικής καταβολής» με τον οποίο θα μπορούσε να καταβάλλει ένα ποσό έναντι έτσι ώστε να θεωρηθεί «οιονεί» ασφαλιστικά ενήμερη, μιας και το Υπ. Εργασίας έχει δώσει τη δυνατότητα «μερικής καταβολής». Αυτό, βέβαια, δεν εμποδίζει τον αρμόδιο Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, να δηλώνει με κάθε ευκαιρία πως οι επαγγελματίες είναι λίγο –πολύ … ευτυχείς με τα νέα χαράτσια, μιας και κάποιοι ζητούν να πληρώσουν και περισσότερες εισφορές.
Το αλαλούμ το οποίο έχει προκαλέσει στους επαγγελματίες επικεντρώνεται στην περίπτωση των «μπλοκάκηδων» με 1 ή 2 εργοδότες, μιας και έχουν διαμορφωθεί τρεις τρόποι υπολογισμού του χαρατσιού:
1) Όσοι «τα βρουν» με τους εργοδότες τους, θα καταβάλλουν μαζί τους εισφορές 27,1%.

2) Όσοι δεν «τα βρουν» με τους εργοδότες τους και τους καταγγείλουν στον ΕΦΚΑ, θα μπορούν να καταβάλλουν μόνο τις δικές τους εισφορές ύψους 9,22%.
3) Όσοι δεν «τα βρουν» με τους εργοδότες τους, αλλά δεν τους καταγγείλουν, θα πρέπει να καταβάλλουν μόνοι τους εισφορές 26,9%.